Nieuwsberichten

/Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2018-11-26T08:34:12+00:00

Zes nieuwe KFPS stamboekhengsten
Op zaterdag 24 november 2018 schreef het KFPS zes nieuwe hengsten in voor de fokkerij. Onder deze hengsten ook Wardy 509 (Hette x Goffert), gefokt door ons lid Jelle Bouma uit Nijland. Hij fokte Wardy uit Annegjen en is daarmee de tweede KFPS stamboekhengst nadat eerder Maeije 440 (v. Beart) al werd aangewezen. De beide heren hebben de spraakmakende Ytsjen (v. Ulke) als halfzus.
Ook Teun 505 (Bartele x Rindert) heeft ‘Blauwhuis-bloed” in zich. Hij komt uit Richt fan Lutke Peinjum, afkomstig uit de fokkerij van Nanne Osinga. Teun 505 is nu in eigendom van Tsjalling de Boer uit Sint Johannesga die nu ook een eigen dekstation zal beginnen.

De overige goedgekeurde hengsten zijn:

Matthys 504 (Norbert x Beart)
Gefokt door Stan Derksen uit Oosterhout en nu mede in eigendom met de Gebroeders van Manen uit Ede. Matthys 504 komt ook in Ede ter dekking.
Ulbe 506 (Anders x Anton)
Gefokt door Heidi en Jorgen Jorgensen uit Nordborg (Denemarken). De hengst is nu mede in eigendom van Germ Aise Bouma uit Oldeboorn en komt op Henswoude aldaar ter dekking.
Yme 507 (Tsjalle x Bente)
Ook deze hengst is Deens gefokt door Hessel-Jan Oosterhof uit Suldrup en komt nu ter dekking bij de familie Okkema, op Stal De Mersken in Siegerswoude.
Willem 508 (Hette x Folkert)
Gefokt door Willem Lokhorst uit Ederveen en nog steeds in diens eigendom. De hengst komt ter dekking op de Nieuwe Heuvel in Lunteren.

Wardy 509 met fokkers en eigenaren

Feestavond succesvol
Op vrijdagavond 16 november j.l. werden alle fokkers/eigenaren van kampioenspaarden op onze fokdag nogmaals in de bloemetjes gezet. Uiteraard mochten daarbij de beroemde kampioensborden niet ontbreken.
Daarnaast vertelde Hinke van der Werf op indrukwekkende wijze over haar avontuur in de Mongol Derby. Ze reed daarin 1000 km te paard door het ongerepte landschap van Mongolië in slechts acht dagen. Een bijzonder knappe prestatie.
Na afloop tijd voor een hapje, drankje en dansje.

Aanvulling publicatie in Meidielingsblêd:

Meidielingsblêd Oktober 2018 is onlangs verschenen. In dit blad noemde de redactie op pagina 41 een aantal merries die zeer verdienstelijk op de Centrale Keuring (voorlopig-)kroon, dan wel model zijn geworden. Per abuis zijn daarbij twee namen vergeten. Uiteraard willen we ook deze merries nog even noemen. Het gaat om:

  • Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuiper uit Oosterend. Ze werd kroon op de CK
  • Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van mevrouw R. Alkema uit Zurich (frl). Zij werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea.

 

Ymkje K. fan de Aldedyk & Wens fan , t Surcher Oord

VOOR ALLE LEDEN VAN ONZE FOKVERENIGING

Wilhelmina fan Hylpen nieuwe kampioen

Op de 67e fokdag van onze fokvereniging was het de driejarige Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409) van de familie de Vries uit Hindeloopen die gehuldigd werd tot algeheel kampioen. De merrie pakte eerder op de middag al het kampioenschap bij de driejarigen. In de strijd om het algemeen kampioenschap kreeg ze concurrentie van merrieveulen Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) van Douwe van Foeken uit Bolsward, maar ook van de uit deze zelfde stal afkomstige vierjarige Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Ook enter Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411) van Annie Duiven-Lettinga uit Hartwerd deed het goed, werd jeugdkampioen en streed later in de kampioensring om de algehele titel. Het was echter onbetwist volgens de jury: “We maken de driejarige Wilhelmina fan Hylpen kampioen. De merrie heeft een hele mooie bovenlijn, is goed gebouwd, heeft een mooi front en ze stapt en draaft met heel veel tact en oprichting”.

De fokvereniging beleefde een mooie dag, ondanks veel dreigende luchten waaruit een paar keer een bui viel, vielen er vooral eerste premies en uitnodigingen voor de Centrale Keuring. Nergens vind men een fokvereniging waar zoveel kwaliteitsvolle paarden lopen. De groep kroonmerries, maar liefst dertien in totaal vormt daarbij een absoluut hoogtepunt, maar zeker ook de twee modelmerries die zich fraai lieten zien.

Kampioensoverzicht:

Veulenkampioen:
Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444). Fokker/eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen veulens:
Hille fan Klaeiterp (Markus 491 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Comb. de Vries, Wieuwerd

Kampioen enters/twenters:
Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd

Reservekampioen enters/twenters:
Bente fan Bloemhof (Jehannes 484 x Ulke 338). Fokker/Eigenaar: F. en J. Bloemhof, Bolsward

Kampioen driejarigen:
Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409). Fokker/Eigenaar: Roelie de Vries-Bakker, Hindeloopen

Reservekampioen driejarigen:
Zoë (Bartele 472 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Hendrik Kuiper, Oosterend

Kampioen vier jaar en oudere merries:
Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Fokker/Eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen vier jaar en oudere merries:
Silke fan Teakesyl (Maurits 437 x Onne 376). Fokker: Familie van der Werf, Sondel. Eigenaar: Hendrik Eppinga, Oudemirdum

Overall-kampioen:
Wilhelmina fan Hylpen