Wanneer u lid bent van onze fokvereniging ontvangt u gratis 3x per jaar het Meidielingsblêd. Het blad verschijnt in maart, juli en oktober.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Johanna Faber Scharsterbrug redaksje@itfryskehynder.eu
Joke Heida Koudum
Janny Bosma-Dijkstra Makkum
Anke Noordmans Wommels
Christina Dijkstra Sint Nicolaasga