Van de bestuurstafel

Het was de bedoeling dat we vrijdag 16 april a.s. onze algemene ledenvergadering (ALV) weer zouden houden. Bij voorkeur fysiek met elkaar, maar online als de coronamaatregelen het nog niet zouden toelaten. Het laatste is het geval. Echter blijkt er te weinig animo voor een online bijeenkomst en staan er zaken op de agenda die [...]