Andere locatie fokdagen It Fryske Hynder

De fokdagen van It Fryske Hynder, 19 en 21 augustus 2021 worden in Harich gehouden. Dit is besloten vanwege de onzekerheden rond de coronamaatregelen. Wij gaan onder de huidige omstandigheden uit van een een meer "sobere" organisatie van onze fokdag, waarbij het keuren van de paarden in ieder geval doorgang vindt. De locatie Harich leent [...]