Erelid Wijbren Jorritsma overleden

Afgelopen vrijdag, 4 maart 2022 overleed ons erelid, de heer Wybren Jorritsma op 89-jarige leeftijd. Jarenlang had hij, samen met zijn vrouw Blijke (overleden in 2014), een hengstenhouderij aan de Alde Skatting in Heeg. Met de al jong aangekocht Jochem 259 is het voor hen begonnen. Deze hengst dekte in zijn eerste jaar 19 [...]