Wens fan , t Surcher-Oord
Alke 468 x Jasper 366
Fokker en eigenaar: Rink Alkema, Zurich (fr)

Op donderdag 23 februari 2023 werd de dan achtjarige Wens fan , t Surcher-Oord van Rink Alkema uit Zurich (frl) definitief Kroon verklaard. De merrie heeft in 2019 een IBOP menproef gereden met 74,5 punten. Vervolgens in januari 2023 een IBOP rijproef met dezelfde aantal punten. Een maand later deed ze een derde poging en wist ze maar liefst 84 punten te behalen in een IBOP rijproef. Daarmee is ze vanaf deze datum definitief Kroon.
Wens komt uit stam 61. Rink Alkema bouwde dit foklijntje op uit de aangekocht Lawine van de Kromme Jelte (Tsjomme 329 x Jochem 259) van fokker Wijbren Jorritsma uit Heeg.