Meidielingsblêd Oktober 2018 is onlangs verschenen. In dit blad noemde de redactie op pagina 41 een aantal merries die zeer verdienstelijk op de Centrale Keuring (voorlopig-)kroon, dan wel model zijn geworden. Per abuis zijn daarbij twee namen vergeten. Uiteraard willen we ook deze merries nog even noemen. Het gaat om:

  • Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuiper uit Oosterend. Ze werd kroon op de CK
  • Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van mevrouw R. Alkema uit Zurich (frl). Zij werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea.

Wens fan ’t Surcher Oord, werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea

Ymkje K. fan de Aldedyk werd kroon op CK