Tijdens de ALV werd afscheid genomen van de contactcommissieleden Hendrik Spoelstra en Julius Rypkema. Nieuwe enthousiaste leden heeft het bestuur gevonden in Eldert Piek en Froukje van der Schaaf.

Ook was er een speciaal woord van dank voor de redactie en de kascommissieleden.

Met een overtuigende Henk Hammers als afsluiting was het weer een geslaagde ALV

Julius en Hendrik verlaten contactcommissie-kl