Beste Leden,

Onze Algemene Ledenvergadering (op aanmelding) op vrijdag 6 november gaat niet door. Dit vanwege de ontwikkelingen rond het Coronavirus. Zodra het mogelijk is wordt een nieuwe vergadering gepland.
Voor wat betreft  stamboek- en fokkerijzaken is de site van het KFPS te volgen en in December volgt nog editie van ons Meidielingsbled!

Veel gezondheid toegewenst de komende tijd!

FF It Fryske Hynder