De fokdagen van It Fryske Hynder, 19 en 21 augustus 2021 worden in Harich gehouden. Dit is besloten vanwege de onzekerheden rond de coronamaatregelen.

Wij gaan onder de huidige omstandigheden uit van een een meer “sobere” organisatie van onze fokdag, waarbij het keuren van de paarden in ieder geval doorgang vindt. De locatie Harich leent zich uitstekend om onder alle omstandigheden een goede fokdag te organiseren. Op 14 augustus, wanneer er meer duidelijkheid komt over het vervolg van de Coronamaatregelen wordt bepaald indien we de fokdag met of zonder publiek gaan houden en in hoeverre er invulling gegeven wordt aan het geplande middagprogramma. In het Meidielingsblêd van It Fryske Hynder, die volgende week bij de leden komt, is dit middagprogramma opgenomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we op deze wijze niet een fokdag krijgen met de sfeer van Blauwhuis zoals we die gewend zijn. Wij hopen daarom dat we volgend jaar weer onder normale omstandigheden onze fokdag kunnen organiseren in samenwerking met de Merkecommissie van Blauwhuis. Dan vieren we ook ons jubileum en 70-ste fokdag!

Voor 2021 dus onze 69-ste fokdag op locatie Harich bij Manege Gaasterland, op beide dagen. Komende week ontvangt u het Meidielingsblêd met het huidige programma. Opgave dient voor 28 juli a.s. plaats te vinden!