Op de algemene ledenvergadering van fokvereniging It Fryske Hynder, vrijdag 10 februari 2023 nam Brechtsje Gras-van der Weij de bestuurspositie van penningmeester over van Tineke de Haan. Na een periode van vijf jaar verliet Tineke het bestuur, maar trad wel toe tot de contactcommissie (brede bestuur) om zo toch nog wel de nodige inzet voor de fokvereniging te kunnen doen. Haar drukke baan en gezinssituatie deden haar echter besluiten niet nog een tweede termijn in het bestuur te accepteren.

Tineke de Haan ontving een mooi presentje tijdens haar afscheid als bestuurslid.

Brechtsje Gras is voor velen ook geen onbekende. Zij rijdt al jaren bij PSV De Oorsprong en kent alle takken van de paardensport, met ook enkele tuigtitels op haar naam. Lange tijd stond ze als docent paardenhouderij voor de klas, maar werkt sinds kort bij ABVakwerk. Brechtsje is getrouwd, heeft drie zoons en woont samen met haar gezin op een boerderij in Doniaga waar ze een melkveebedrijf hebben.

Brechtsje Gras-van der Weij

Niet alleen Tineke de Haan trad toe in de contactcommissie, ook Jilles de Vries uit Hindeloopen zal zich gaan inzetten voor de fokvereniging. Wietse Prins en Klaas Mous verlaten de contactcommissie.

Jilles de Vries treedt toe tot de contactcommissie

Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaresse Joke Heida. Fokker Hendrik Deinum, fokker van Jurre 495 wordt alweer voor de vijfde keer in het zonnetje gezet vanwege het prachtige kampioenschap op de hengstenkeuring. De financiën van de vereniging zijn gezond en het bestuur kijkt met een enthousiaste blik vooruit naar het komende jaar. Een aantal activiteiten worden binnenkort aangekondigd en de fokdagen zullen dit jaar gehouden worden op donderdag 24 en zaterdag 26 augustus 2023 in Harich.

5x winst voor Jurre 495. Fokker Hendrik Deinum krijgt wederom een mooi t-shirt!

Na afloop van het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd onder leiding van Alice Booij nog een gezellige fokkersbespreking gehouden. Coby Kruis, Sybren de Vries en Johan Ludema, elk fokker van een goedgekeurde hengst uit de lichting 2022 kwamen aan het woord. En tot slot ging Harm Mulder nog eventjes wat dieper in op de merrielijnen van deze hengsten.

Alice Booij in gesprek met enkele fokkers