2014-05 Brede bestjoer

Vrijdagavond 16 mei was het brede bestjoer oftewel de contactcommissie weer bij elkaar om de fokdag en de voorkeuring voor te bereiden. De nieuwe manier van keuren van de opname-rubrieken werd doorgesproken evenals het middagprogramma , de sponsoring en de feestjûn. De fokdagen worden ook mede mogelijk gemaakt door deze ploeg vrijwilligers!