Contactcommissie:

  • Cor de Groot, Bolsward
  • Janneke Hoekstra, Sibrandburen
  • Jilles de Vries, Hindeloopen
  • Rinske Engelsma, Oudemirdum
  • Elberth-Wim Andela, Welsrijp
  • Tineke de Haan, Spannum
  • Gerben de Vries, Hindeloopen
  • Jelte Eppinga, Wijckel
  • Anneke Heida, Koudum
  • Linda Wester, Tjerkgaast