Oprichtingsdatum:      29 januari 1952 en daarmee de oudste fokvereniging in ons land

Waar:                        Hotel-stalhouderij Haneburg te Sneek

Aanwezig:                  63 mensen die allen lid werden van de net opgerichte fokvereniging

Doel:                         In de statuten staat: De vereniging heeft ten doel de bevordering van de fokkerij van het Fries paardenras.

bestjoer_kl

Bestuur 1952
J.J. JansmaIJlstvoorzitter
F.C. DrayerMolkwerumvice-voorzitter
G.L. GeerligsJutrypsecretaris
D.P. GroenveldJutryppenningmeester
L. Huijingoud secretaris FPSadviserend lid