Wanneer u lid bent van onze fokvereniging ontvangt u gratis 3x per jaar het Meidielingsblêd. Het blad verschijnt in maart, juli en oktober.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

  • Johanna Faber, Scharsterbrug (redaksje@itfryskehynder.eu)
  • Janny Bosma-Dijkstra, Makkum
  • Christina Dijkstra, Sint Nicolaasga
  • Jelle van der Weide, Tjerkwerd