Eelk fan Synaeda
Tsjerk 328 x Oege 267
Fokker: Anne Oosterbaan, Tzummarum
Eigenaar: Oene Sieperda, Sint Nicolaasga

Op vrijdag 7 juni 2024 werd de merrie Brachah S. fan de Noed (Pier 448) door Christina Dijkstra voorgesteld in een IBOP rijproef. De Pier 448-dochter sloot deze proef af met 79,5 punten. Daarmee haalde de merrie een netjes AA-predicaat, maar daarna vast zat ook het PRESTATIE predicaat voor moeder Eelk fan Synaeda (Tsjerk 328). Brachah was haar derde nakomeling met een goed resultaat in gebruik. Eerder lukte dat al met Wytske ût de Grachten (Beart 411) die Kroon Sport is geworden, maar ook Isabell S. fan de Noed (Beart 411) wist eerder al een AA-predicaat te halen. Brachah is nu haar derde dochter met een goed gebruiksresultaat.

Merrie Eelk fan Synaeda is gefokt door Anne Oosterbaan uit Tzummarum en verkocht haar al jong. De merrie bracht een drietal nakomelingen bij Michel Schothorst uit Soest en werd later verkocht aan Oene Sieperda in Sint Nicolaasga. Daar bracht de merrie nog eens maar liefst 16 nakomelingen.
Eelk is reeds preferent. De merrie komt uit stam 25, is een dochter van Tsjerk 328 en komt uit moeder Zeleck fan Synaeda (Oege 267). Deze Zeleck werd ook ster en preferent. Grootmoeder Eelek fan Synaeda (Jochem 259) werd ster en overgrootmoeder Noortje v.d. Ringdam (Tsjalling 235) werd ster en preferent.