Eelk fan Synaeda (Tsjerk 328 x Oege 267)
Fokker: Anne Oosterbaan, Tzummarum
Eigenaar: Oene Sieperda, Sint Nicolaasga

De bijzonder vruchtbare Eelk fan Synaeda was 22 jaar toen ze Preferent werd. Op de fokdag in Lunteren werd haar dochter Madam S. fan de Noed (Menne 496) ster verklaard met een tweede premie. Merrie Brachah S. fan de Noed (Pier 448) werd eerder al ster, net als Martijn S. fan Noed (Beart 411) en eerder werd dochter Wytske ût de Grachten (Beart 411) al Kroon en is inmiddels tevens Sport. Eelk heeft tot op heden 18 nakomelingen gebracht.
Eelk fan Synaeda is een fokproduct van Anne Oosterbaan uit Tzummarum en komt uit de Ster-Preferente Zeleck fan Synaeda (Oege 267), stam 25. Grootmoeder is Eelek fan Synaeda (Jochem 259) die Ster is. En daarvoor staat Noortje v.d. Ringdam (Tsjalling 235) die Ster en Preferent is.
Eelk is eerst een aantal jaren in eigendom geweest van Michel Schothorst uit Soest en bracht daar drie veulens. Daarna kwam ze op stal bij Oene Sieperda in Sint Nicolaasga.