Afgelopen vrijdag, 4 maart 2022 overleed ons erelid, de heer Wybren Jorritsma op 89-jarige leeftijd. Jarenlang had hij, samen met zijn vrouw Blijke (overleden in 2014), een hengstenhouderij aan de Alde Skatting in Heeg. Met de al jong aangekocht Jochem 259 is het voor hen begonnen. Deze hengst dekte in zijn eerste jaar 19 merries. Uit deze eerste lichting zijn de hengsten Tjimme 275 en Tamme 276 voortgekomen. Heden ten dage is de invloed van Jochem 259 dusdanig groot in de populatie. Alleen de hengsten Wolter 513 en Omer 493 dragen geen bloed van hem. Ook de dekhengsten Foppe 290 en Tsjerk 328 hebben op het station in Heeg gedaan.

Stam 61
Jorritsma was zelf ook een zeer succes fokker, wat met Nedia (Ewold 181) is begonnen. Uit deze merrie van stam 61 is een bijzonder succesvolle lijn voortgevloeid. Een vruchtbare ook. Bekende namen als Carolina (Nanne 197), Rolanda (Jetse 225), Tjimkje (Freark 218), Berke (Freark 218) en Geesje (Freark 218) zijn slechts een greep uit de lange rij noemenswaardige merries. Maar liefst vijftien merries uit zijn fokkerij werden Preferent verklaard, waarvan enkele ook Model en/of Prestatie zijn geworden.

Keuringen
Het echtpaar Jorritsma was een groot inbrenger van goed fokmateriaal op onze fokdagen. Menigmaal stonden ze op kop bij de destijds nog gehouden fokgroepen. Ook hadden ze meerdere keren een kampioene op onze fokdagen (in verschillende leeftijdscategorieën) in handen, zoals bijvoorbeeld in 1960 met Carolina, in 1971 met Berke, in 1982, 1983 en 1985 met Wealtsje, in 1984 met Geesje en in 1979 met Tjitske. Enkele daarvan deden het daarna ook erg goed op de Centrale Keuring.

Bestuur en erelid
De betrokkenheid bij de fokvereniging kwam nog verder tot uiting toen hij in 1973 toetrad tot het bestuur. Eerst als algemeen lid en vanaf 1977 als penningmeester. In 1983 verliet hij het bestuur weer en werd zijn vaste rechterhand Vronie van Asma benoemd in het bestuur. In 2008 is Wybren Jorritsma erelid geworden van onze fokvereniging.

Meer over de verdiensten van Jorritsma verschijnt binnenkort in ons Meidielingsblêd.