Op de website van het KFPS is berichtgeving geplaatst over een gezamenlijk overleg over de fokdagen. Onze fokdag is gepland op 20 en 22 augustus. Zoals in de berichtgeving is te lezen krijgen we 21 april mogelijk meer duidelijkheid over de maatregelen na 1 juni. Tot dan wordt er in ieder geval niets besloten over een wijziging van onze fokdag.

We gaan de komende weken bespreken hoe we de voorbereidingen op gaan pakken. Het zou fantastisch zijn als we elkaar weer ouderwets kunnen ontmoeten, maar……………….. Indien er nieuws te melden is zullen we dit op onze website www.itfryskehynder.eu en op facebook plaatsen.

Bestjoer It Fryske Hynder