BELANGRIJK

Beste leden, sponsoren, deelnemers en liefhebbers,

Bijgaand ontvangt u nadere berichtgeving over het bezoeken van onze Fokdei!

Geen testen noodzakelijk voor donderdag 19 augustus!
In navolging op onderstaand bericht is een test voor toegang of zelftest voor donderdag 19 augustus niet nodig. Deze dag hebben we doorgaans minder bezoekers waardoor afstand houden op 1,5 meter voldoende te hanteren is. Toegang kan deze dag met uitsluitend een volledig ingevuld triageformulier, te downloaden via Triage formulier Fokdei 2021 versie 1.1. Ook kan een QR code gescand worden, in dat geval is een ingevuld triageformulier niet nodig.

Zaterdag 21 augustus 2021
Voor zaterdag geldt de regeling zoals deze 15 augustus gecommuniceerd is. Gezien de grote aantallen bezoekers die we normaal gewend zijn, werken we met de QR code of testen voor toegang. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. We willen dat iedereen op het terrein ontspannen kan genieten en als organisatie kunnen we een 1,5 meter regeling met veel bezoekers niet voldoende handhaven. Voor de bezoekers, die geen testbewijs kunnen tonen, bieden we de gelegenheid om gratis een zelftest te doen bij de ingang van het terrein. Dit is met 5-10 minuten geregeld!

Livestream
Beide dagen is er een livestream op de baan van de 3 jarigen en overige oudere paarden. Ook de kampioenskeuring en het middagprogramma wordt gestreamd zodat iedereen onze fokdei kan volgen!

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Tot zien in Harich 19 en/of 21 augustus

Met vriendelijke groet,
Het bestuur FF It Fryske Hynder
info@itfryskehynder.eu