Op woensdag 30 november 2023 overleed ons lid Jentsje de Groot uit Hilaard. Hij werd 58 jaar.

De meeste mensen zullen Jentsje kennen als de fokker en eigenaar van onder meer Thirsa fan Jentsje’s Pleats (Michiel 442 x Rindert 406) die in 2016 kampioen enters/twenters werd op onze fokdag. In datzelfde jaar werd de jonge Thirsa ook reservekampioen van de jeugd op de Centrale Keuring. In 2021 werd de merrie reservekampioen oudere merries op onze fokdag.
Ook was Jentsje de Groot de fokker van Ilya fan Jentsje’s Pleats (Jurre 495 x Michiel 442) die aangekocht werd door Stal Chardon. Deze merrie werd in 2021 algemeen fokdagkampioen in Hemrik bij fokvereniging It Fryske Greidhynder en werd vervolgens daarna algemeen kampioen op de Centrale Keuring in datzelfde jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte toe!