Jolanda fan ‘e Ridderdijk
Alwin 469 x Gjalt 426
Fokker/eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd

Alwin 469-dochter Jolanda fan ‘e Ridderdijk zorgde voor een snelle actie. Op 16 september 2023 werd ze op de Centrale keuring voorlopig kroon verklaard. Twaalf dagen later loopt ze voor de menwagen, met Age Okkema aan de leidsels haar eerste IBOP proef en haalt meteen een score van 81,5 punten. Haar definitieve Kroonpredicaat is daarmee een feit.

Jolanda fan ‘e Ridderdijk is een dochter van Lisa van Penjum (Gjalt 426) en is gefokt en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd. Als veulen kreeg ze een tweede premie. Als driejarig kon ze niet geprimeerd op de fokdag van onze fokvereniging. Als vierjarige ging ze naar de locatiekeuring van Stal de Mersken en werd ze ster met een eerste premie.
De merrie komt uit stam 50. Ze heeft Hendrik fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469) als volle broer. Hendrik is ook ster en haalde al een AAA-score.
Moeder Lisa, zelf een stamboekmerrie, komt uit een fokzekere stam. Haar moeder is de Ster-Preferente Tsjitske F. (Tsjerk 328), grootmoeder Ilona F. (Remmelt 323) is ook Ster-Preferent en overgrootmoeder Iduna (Tjimme 275) is eveneens Ster-Preferent, maar ook is Iduna Prestatie. Alle daarna volgende moeders uit deze merrielijn zijn allemaal Preferent geworden en voeren terug naar stammoeder Marianne.