Laura van het Middengras
Tymen 503 x Jisse 433
Fokker: J.A. Ammerlaan, Maarssen
Eigenaar: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd

Op donderdag 23 november 2023 reed Jelmer Chardon de merrie Laura van het Middengras in een IBOP-menproef. De combinatie haalde 83 punten en daarmee wist de merrie ruimschoots haar eerder verdiende voorlopige kroonpredicaat om te zetten in een definitieve. De merrie is gefokt in Maarssen bij J.A. Ammerlaan, maar is aangekocht door de familie Duiven in Hartwerd, die op dezelfde dag een eigen fokproduct (Lyske fan ‘e Ridderdijk) ook definitief kroon zagen worden.

Laura van het Middengras komt uit stam 36 en is een dochter van stermerrie  Boukje van de Meikade (Jisse 433). Grootmoeder is de ster en preferente Gerbrig (Heinse 354) en daarvoor zit de ster en preferente Atsje (Djurre 284) en vervolgens de eveneens ster en preferente Fredau (Teake 273).