Martha P.
Mewes 438 x Andries 415
Fokker: Meine Pietersma, Nijemirdum
Eigenaar: C. de Jong, Hellevoetsluis

Begin januari 2024 kende het KFPS het sportpredicaat toe aan de merrie Martha P. Deze merrie is gefokt door Meine Pietersma (grûtte Meine) uit Nijemirdum. Martha P. is een dochter van Mewes 438 en komt uit Zara P. (Andries 415). Het is een nazaat uit stam 43. Martha P. is verkocht aan C. de Jong uit Hellevoetsluis. De merrie haalde haar sportpredicaat in de dressuur.