Minke fan ‘e Hameren
Loadewyk 431 x Jasper 366
Fokker/eigenaar: Mevr. H.A.T. Osinga-Timmermans, Vrouwenparochie

Op woensdag 24 mei 2023 werd de, op dat moment driejarige Nine fan ‘e Hameren (Teun 505 x Loadewyk 431) ter keuring gebracht op de locatiekeuring bij Stal fan de Kadijk in Sintjohannesga. De merrie, was een huwelijkscadeau voor Antoinette Osinga en Lourens Klaas Olivier. Een merrieveulen uit stam 219 van de familie Osinga, stalnaam ‘fan ‘e Hameren’ uit Vrouwenparochie. Deze Nine liet zich goed zien en werd Ster met een eerste premie. Met dit resultaat maakte de jonge Nine haar moeder Minke fan ‘e Hameren definitief Preferent. Eerder gingen Job fan ‘e Hameren (v. Alwin 469), Eelkje fan ‘e Hameren (v. Jehannes 484) en Ate fan ‘e Hameren (v. Jehannes 484) haar al voor.

Minke fan ‘e Hameren is een merrie geboren in 2012 en heeft Loadewyk 431 als vader en stermerrie Geartsje fan ‘e Hameren (v. Jasper 366) als moeder. Geartsje is op haar beurt weer een dochter van Hinke fan ‘e Hameren (v. Leffert 306). Deze Hinke is Ster en ook Preferent en komt weer uit Lutske, een Stermerrie van Wessel 237).