Minke van Dedgum
Monte 378 x Oepke 266
Fokker: Jehannes Bakker, Degum
Eigenaar: Anna Jelsma, Tijnje

Op 3 juni 2023 werd de merrie Minke van Dedgum, gefokt door Jehannes Bakker uit Dedgum Preferent. Op deze dag, op de locatiekeuring bij gebroeders van Manen kwam dochter Maaike Minke AJ (Tiede 501) ter keuring en werd ster met een tweede premie. Minke van Dedgum had dochter Lynke AJ (Tiede 501) een paar weken eerder ook al ster gekregen en ook dochters Marrit (Felle 422) en Geke (Felle 422) zijn al ster.

Minke van Dedgum, een dochter van Monte 378 uit de Ster-Preferente-Prestatiemerrie Femke van Dedgum komt uit stam 15. Minke is een halfzusje van de goed fokkende KFPS stamboekhengst Jehannes 484 (Tsjalle 454). Femke van Dedgum was een heel goed fokkende merrie, die tevens zeer vruchtbaar was. Ze bracht 14 nakomelingen. Dochter Minke zet het lijntje sterk voort. Minke is via bemiddeling van Leny Haytema uit Wons bij de familie Jelsma uit Tijnje terecht gekomen en door hen volop in de fokkerij ingezet. Minke is tevens ook Prestatie!