Koudum,  juli 2023

Geachte leden

Hierbij ontvangt u de informatie over onze 71ste fokdag op donderdag 24 augustus en zaterdag 26 augustus. De beide fokdagen worden gehouden in Harich, Wyldemerkwei 1 8571 GC  Harich.

Wij hopen dat we er dit jaar weer een mooie fokdag van kunnen maken. Hiervoor hebben we u als fokkers en eigenaren wel nodig, want zonder paarden geen fokdag! Meld uw paard daarom nu aan voor de keuringsrubrieken via MijnKFPS. Voor meer informatie en het volledige keuringsreglement kijkt u op de website www.kfps.nl.

Extra prijs voor een veulen uit een stamboek/veulenboekmerrie.

Vanuit het KFPS is er een extra stimuleringsprijs voor het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie tijdens de kampioenskeuring. Het kan zijn dat er bij de kampioenskeuring geen veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie meedoet. In dat geval wordt de prijs dus niet uitgereikt.

Dit jaar is er een nieuwe rubriek; de meest duurzame fokmerrie van It Fryske Hynder

Gezien bij fokvereniging “Het Friese Paard” Wolvega e.o. en na overleg met hun, willen ook wij dit jaar deze rubriek uitschrijven. Om deel te nemen aan deze rubriek dient:

  • De merrie 12 jaar of ouder te zijn;
  • De merrie minimaal viermaal een veulen te hebben gezoogd.
  • De eigenaar lid te zijn van onze vereniging

Voor deelname aan deze rubriek bent u geen keuringsgeld verschuldigd aan het KFPS. Er wordt geen officiële KFPS keuringsrapportage opgemaakt, welke wordt geregistreerd bij uw merrie in MijnKFPS. Wel maakt u kans dat uw fokmerrie meeloopt in de kampioenskeuring en wie weet wordt uw merrie dit jaar gehuldigd als:

De meest duurzame fokmerrie van It Fryske Hynder 2023

Voor de gebruiksrubrieken én de rubriek de meest duurzame fokmerrie kunt u aanmelden door voor 28 juli een mail te sturen naar info@itfryskehynder.eu met hierin de gegevens uit de aangifteformulieren. Meer informatie over de (gebruiks)rubrieken vindt u op onze website en in It Meidielingsblêd. De inschrijving sluit definitief op 28 juli 2023.

Niet-leden van It Fryske Hynder kunnen ook veulen(s)/paard(en) aanleveren voor keuringsrubrieken. De kosten bedragen €25,- per paard. Dit bedrag moet voor aanvang van de keuring betaald zijn bij het secretariaat. De paarden komen in aanmerking voor een premie en worden op tal gezet, uw paard kan doorverwezen worden naar de centrale keuring. Uw paard komt NIET in aanmerking voor de kampioenskeuring van It Fryske Hynder.

Alvast bedankt voor uw aanmelding!

  • Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor publicatie in programma en website en het maken van foto’s tijdens de fokdagen en het gebruik hiervan op onze website, facebook en andere promotionele doeleinden.
  • Om deel te nemen aan fokdagrubrieken in het middagprogramma, dient de eigenaar van het gereden paard lid te zijn van onze vereniging.
  • Bestuur behoudt zich het recht om te alle tijde rubrieken te schrappen, samen te voegen of op te splitsen, ongeacht het aantal deelnemers.
Rubrieken
Donderdag
Rubrieken Zaterdag
Hengstveulen1A1
Merrieveulens2A2
Entermerriesn.v.t.3
Twentermerriesn.v.t.4
Opname 4-jarige en oudere veulenboekmerries5A5
Driejarige veulenboekmerries6A6
4-jarige en oudere stamboekmerries7A7
4, 5- en 6-jarige stermerries8A8
7-jarige en oudere stermerries9A9
Premiekeuring voor kroonmerriesn.v.t.10
Premiekeuring voor modelmerriesn.v.t.11
Driejarige en oudere veulenboekruinen12An.v.t.
4-jarige en oudere stamboekruinen13An.v.t.
4-jarige en oudere sterruinen14An.v.t.
De meest duurzame fokmerrie van It Fryske Hyndern.v.t.15
Eervolle vermelding rubriek preferente merries16

De inschrijving via mijn KFPS sluit definitief op 30-07-2023. In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus kunnen aangiften of wijzigingen, die na deze datum binnenkomen, niet meer worden geaccepteerd.

Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk!
Het is de verantwoordelijkheid van de inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Mochten er toch dingen niet duidelijk zijn, dan kunt u daarover altijd contact met ons opnemen.

Wij hopen u weer te zien tijdens onze fokdagen!

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur van It Fryske Hynder,

Joke Heida (secretariaat)

Poel 1, 8723 BX  Koudum

Tel. 06 -1074 0315

info@itfryskehynder.eu

https://www.itfryskehynder.eu/


Oanjefteblêd Middeisprogram
Fokdei It Fryske Hynder te Harich 2023

(Hawwe jo mear as twa hynders op te jaan foar it middeisprogram, meitsje dan earst efkes in kopy fan dit blêd!)

Namme fan hynder nr. 1                         :________________________________ Leeftyd:____________

Registraasjenûmer hynder nr. 1           :___________________________________________________

Heit fan it hynder nr. 1                            :________________________________ ___________________

Eigner fan it hynder nr. 1                        :___________________________________________________

Adres                                                             :___________________________________________________

E-mail                                                             :___________________________________________________

Mobiel nûmer                                             :___________________________________________________

Rider/Ridster                                             : ________________________________  Leeftyd:____________
(allinne fan tapassing by de jeugd oant 16 jier)

Weinnûmer; dit jier mei der allinnich dielnaam wurde mei nûmers die tawiisd binne troch it sekretariaat

Namme fan hynder nr. 2                         :________________________________ Leeftyd:____________

Registraasjenûmer hynder nr. 2           :___________________________________________________

Heit fan it hynder nr. 2                            :___________________________________________________

Eigner fan it hynder nr. 2                        :___________________________________________________

Adres                                                             :___________________________________________________

E-mail                                                             :___________________________________________________

Mobiel nûmer                                             :___________________________________________________

Rider/Ridster                                               :___________________________________________________

Boppesteand hynder docht mei oan de folgjende rubryk (oankrûskje graach):

0             De meast duorsume fokmerje fan Fokferiening It Fryske Hynder (keuringsrubryk 15)
0             Bestgeand rydhynder, hynsten/rûnen    (mei ekstra priis foar de jeugd oant 16 jier)
0             Bestgeand rydhynder, merjes     (mei ekstra priis foar de jeugd oant 16 jier)
0             Jeugdrubryk, túgjen oant 16 jier ûnder begelieding
0             Dûbelspan, iepen klasse foar de fjouwertsjillige wein (sûnder startkaart)
0             (Showrubriek) Inkel-  / dûbelspan foar de boerewein

Stjoer dit oanjefteblêd foar 28 juli nei: Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum,

mail: info@itfryskehynder.eu