rommert-498-0721

Sneon 10 december krygen 6 hengsten in dekfergunning. Twa eigners en fokkers binne lid fan us feriening en harren wolle wij extra felicitere mei dit succes!
Familie Okkema mei hun hengst Rick v.d. Noeste Hoeve (Norbert x Jasper) die ot no troch it libben giet os Rommert 498. Jorbert fan ‘e Sûderleane (Maurits 437 x Jasper 366) is no Jurre 495. Fokker de familie Deinum en eigenaar familie Chardon.
(Foto’s Johanna Faber)

jurre-495-0706