Een huldiging van Fokker van het jaar zat er helaas dit jaar op de hengstenkeuring niet in, maar wel degelijk ging deze grote eer naar ons lid Obe Mous uit Koudum. Met zijn fokkerij ‘fan de Klaster’ heeft Obe een grote schare aan fokproducten geleverd. Grote bekenden zijn natuurlijk de KFPS stamboekhengsten Ulke 338 en Karel 370. Van recentere datum werd zijn fokproduct Marrit fan de Klaster onlangs Model verklaard.
Wij feliciteren de familie Mous hartelijk met dit mooie succes.