Op donderdag 16 november 2023 overleed de heer Gorrit Kuipers op 76-jarige leeftijd. Gorrit Kuipers had een jarenlange connectie met onze fokvereniging wat al begon in de jaren ’60. Hij nam de liefde voor het Friese paard over van zijn vader Haintje Kuipers die op het melkveebedrijf aan de Ursuladyk in It Heidenskip Friese paarden voor het boerenwerk gebruikte. Ook Gorrit liet de tractoren voor wat ze waren en koos voor het Friese paard als partner voor het landwerk.

Van de ondergang tot de grote bloei
We kennen Gorrit Kuipers als iemand die hart voor het Friese paard had en zich op veler vlakken daar ook voor inzette. Hij begon als 19-jarige als tuigpaardrijder en deed dit tot 1981. De merries Corri, Aef en Syke waren de bekendste. Het werk thuis op de boerderij noodzaakte hem te stoppen als actief rijder. Maar ook op het keuringsvlak heeft Kuipers een flinke staat van dienst. Hij begon in 1970 als keurmeester. Vanuit onze fokvereniging werd hij uitgezonden naar de fokvereniging van Wolvega om daar te keuren op de fokdag. In die tijd was dat gebruikelijk. Pas daarna leerde hij nog veel meer toen hij bij inspecteur Cees Faber in de leer ging. Het keuren heeft Gorrit 50 jaar lang gedaan. In 2020 hield hij ermee op. Op de Centrale Keuring in 2021 ontving hij voor zijn lange staat van dienst een zilveren KFPS-speld. Gorrit heeft het Friese paard zien veranderen van een robuust landbouwpaard naar een sportief en luxe gebruikspaard.

Bestuursfuncties
Naast actief veehouder, rijder en keurmeester was Kuipers ook een aantal jaren hengstenhouder. Hij zette zich in voor het behoud van een Friese dekhengst in de zuidwest regio van Friesland. Hij kreeg de kans Hotse 223 te huren en heeft ook Bouwe 242 en Wessel 237 op stal gehad in It Heidenskip. Gorrit Kuipers heeft verder ook nog bij onze fokvereniging in het bestuur gezeten. Hij was secretaris. Van 1976 tot 1985 zat hij tevens in het bestuur van vereniging Het Friese Tuigpaard en is hij daarnaast ook nog voorzitter van de Bond van hengstenhouders geweest.

Afbouwen
Nadat Kuipers stopte met zijn agrarisch bedrijf is hij later met zijn vrouw Sjoerdje verhuisd naar Oudemirdum. Het afgelopen jaar ging zijn gezondheid wat achteruit en moest hij halverwege november de leidsels uit handen geven.
Bestuur en leden van fokvereniging It Fryske Hynder wensen Sjoerdje, de kinderen, kleinkinderen veel sterkte toe.