Dinsdag 19 mei was de jaarlijkse voorjaarsvergadering van het KFPS voor onze regio. Centraal stond het Meerjarenbeleidsplan. De heer Pots vertegenwoordigde het bestuur van het KFPS, hij was zeer tevreden met de opkomst. Marjolein Samplonius nam afscheid als ledenraadslid. Als nieuwe vertegenwoordiger voor de ledenraad werd Annemiek Mandemaker gekozen.

15-05 regiovergadering