Hoofdsponsor Rabobank

Kampioensponsors
Martien Visser Mechanisatie, Joure
Nedinox , Bolsward
Stallingsbedrijf annex Ruwvoerhandel SA De Vries , Witmarsum
Technisch Aannemings Bedrijf Bloemhof BV, Bolsward

Rubrieksponsors
Bos Interimdiensten, Bolsward
Brouwer Accountancy, Greonterp
DAP van Waard tot Klif, Koudum
De Noeste Hoeve, Witmarsum
Dekstation De Terpen, Wommels
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum
DeLaval – Manus Noord, Sneek
Dierenartsen Skarsterlân, St. Nicolaasga
Dierenartsenpraktijk Gaasterland, Balk
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert, Wommels
Ruitershop Burgwerd, Burgwerd
Horses2Fly, Jistrum
KONAG, Nagele
Leny’s Friese Paarden, Wons
Loonbedrijf, hooi- en strohandel Bakker, Dedgum
Merkekommisje Blauhûs
Sjoerd van der Werf B.V., Oudeschoot
SkipsMaritiem, Stavoren
Stal de Mersken, Siegerswoude
Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga
Stal Chardon, Jorwert


Rubriek 8a op tal gezet

Co-sponsors
ABZ Diervoeders, Nijkerk
Admin Agras, Hallum
Agri Vastgoed
Alrako bv, Kootstertille
BDM Brandsma Digitaal Meten, Bolsward
Boerencamping Half-Hichtum, Bolsward
Bosma Melktechniek en Groenevakzaak, St. Nicolaasga
Bouwbedrijf Bootsma, Tirns
Bos Konstruktie- en Machinebouw B.V., Bolsward
Chris Reitsma Handelsonderneming, Joure
Dek- en KI station de Holm
Dekstation en Exportstal Henswoude, Aldeboarn
Dierenartsenpraktijk Bolsward, Bolsward
Dierenartsenpraktijk De Greidhoeke, Bolsward
Café de Freonskip, Blauwhuis
Gebr. van der Wal Fourage, Kunstmest en Transport, It Heidenskip
Gebr. Swierstra VOF – Aanleg paardenbakken, Weidum
Gietema Fourage, Tjerkwerd
Haarsmagroep, Tjerkwerd
Hoefsmid Jan Wietse de Boer, Welsrijp
Hoefsmid Wiebe van der Weide, Ferwoude
Hoefsmid Wietse Prins, St. Nicolaasga
Loonbedrijf en Kraanverhuur Brandsma, Wolsum
Mechanisatiebedrijf Gebr. Gerlsma, Workum/Nijland
MHB Showtechniek, Tjerkwerd
Noordmans maaiservice, Britswerd
Onderlinge Verzekerings Maatschappij van Paardenhouders in de Zuid-Westhoek van
Friesland B.A., Heeg
Op de Hoek Makelaardij, Wijckel
Opfokstal Beuckens, Oudemirdum
Paardendierenarts Joost Hezemans, Tjerwerd
P.S.V. De Oorsprong, St. Nicolaasga
R.A. Bos Timmerwerken, Bolsward
Runia Fourage, Nijemirdum
Stal it Pompeblêd, Tjerkgaast
Stal Okkema, Britswerd
Stalhouderij Kruis, Heeg
Tiemon Duiven veehandel, Hartwerd
Tj. Schilstra Mechanisatie en Constructie, Hemelum
Groencentrum Witmarsum, Witmarsum
V.O.F. Visser Veehandel, Oudemirdum
Van Buren Bolsward B.V. – Schapenvachten en Koeienhuiden, Bolsward
Vrino Transport, Scharsterbrug