sadevries.large ruwvoerhandelrabobank smalle margeKamp-NedinoxBloemhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rubrieksponsors

Bos Interimdiensten, Bolsward
Bosma Melktechniek en Groenevakzaak, St. Nicolaasga
Brouwer Accountancy, Greonterp
DAP van Waard tot Klif, Koudum
De Noeste Hoeve, Witmarsum
Dekstation De Terpen, Wommels
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum
DeLaval – Manus Noord, Sneek
Dierenartsen Skarsterlân, St. Nicolaasga
Dierenartsenpraktijk Gaasterland, Balk
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert, Wommels
Handelsonderneming J.S. Duiven, Burgwerd
Leny’s Friese Paarden, Wons
Loonbedrijf, hooi- en strohandel Bakker, Dedgum
M.R.W. Accountants, Sneek
Merkekommisje Blauhûs
Stal de Mersken, Siegerswoude
Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga
Stal Chardon, Jorwert
Univé dichtbij, Heerenveen


Rubriek 8a op tal gezet

Co-sponsors

Admin Agras, Hallum
Boerencamping Half-Hichtum, Bolsward
Bouwbedrijf Bootsma, Tirns
Chris Reitsma Handelsonderneming, Joure
Dekstation en Exportstal Henswoude, Aldeboarn
Dierenartsenpraktijk Bolsward, Bolsward
Dierenartsenpraktijk De Greidhoeke, Bolsward
Café de Freonskip, Blauwhuis
Gebr. Swierstra VOF, Weidum
Gietema Fourage, Tjerkwerd
Haarsmagroep, Tjerkwerd
Hoefsmid Jan Wietse de Boer, Welsrijp
Hoefsmid Wietse Prins, St. Nicolaasga
Loonbedrijf en Kraanverhuur Brandsma, Wolsum
Loonbedrijf H.J. Bos, Waaxens
Mechanisatiebedrijf Gebr. Gerlsma, Workum/Nijland
MHB Showtechniek, Tjerkwerd
Noordmans maaiservice, Britswerd
Onderlinge Verzekerings Maatschappij van Paardenhouders in de Zuid-Westhoek van
Friesland B.A., Heeg
Op de Hoek Makelaardij, Wijckel
Opfokstal Beuckens, Oudemirdum
P.S.V. De Oorsprong, St. Nicolaasga
R.A. Bos Timmerwerken, Bolsward
Runia Fourage, Nijemirdum
Sikma Veevoeders / ABZ Diervoeders, Stroobos
Stal Okkema, Britswerd
Tj. Schilstra Mechanisatie en Constructie, Hemelum
Groencentrum Witmarsum, Witmarsum
V.O.F. Visser Veehandel, Oudemirdum
Van Buren Bolsward B.V. – Schapenvachten en Koeienhuiden, Bolsward
Vrino Transport, Scharsterbrug
Welkoop, Bolsward