Syanke fan Synaeda
Stendert 447 x Beart 411
Fokker: Anne Oosterbaan, Tzum
Eigenaar: Sebastiaan Schiller, Schkeuditz

Op zaterdag 26 augustus 2023 werd Syanke fan Synaeda Model verklaard op de fokdag in Alsfeld in Duitsland. De merrie, die gefokt is door Anne Oosterbaan uit Tzummarrum is verkocht aan Sebastian Schiller. Syanke toonde zich op de keuring sterk, met een krachtige draf en veel balans en ruimte in haar beweging. Ze werd in Alsfeld fokdagkampioene. Ditzelfde deed ze in 2019 ook op onze fokdag in Blauwhuis. In haar jeugdjaren liet ze zich als enter en twenter ook al sterk zien, wat haar toen op onze fokdag en op de Centrale Keuring jeugdtitels opleverde.

Syanke fan Synaeda is een dochter van Stendert 447. Ze heeft Wille fan Synaeda (Beart 411), Kroon-Prestatie-AAA als moeder. Grootmoeder is de alom bekende Gonda F.T. Model-Preferent-AA, stam 50.