Tabe fân it Pompeblêd
Maurits 437 x Karst 362
Fokker: Willem Wester, Tjerkgaast
Eigenaar: E. Buur, Heiloo

In 2014 werd Tabe fân it Pompeblêd geboren. Een zoon van Maurits 437 uit Wenda fan de ‘Kromme Jelte’ (Karst 362), stam 61. Willem Wester fokte het veulen, wat inmiddels ingeschreven staat in het ruinenboek van het KFPS.
Enkele wedstrijden liep Tabe mee in de Horses2fly sportcompetitie tuigen.
De ruin werd verkocht en bij zijn nieuwe eigenaar kreeg hij de kans zich te bewijzen in de sport. Dit leidde begin 2023 tot het Sportpredicaat in de dressuursport. Tabe is daarmee de eerste nakomeling van Wenda met dit predicaat. .