Beste leden, sponsoren, deelnemers en liefhebbers,

Hierbij alle informatie die je nodig hebt voor het bezoeken van onze Fokdei 19 en 21 augustus!

Wij kiezen ervoor om iedereen zo goed en veilig mogelijk onze fokdei te laten bezoeken en dat we op het terrein zo ontspannen en gezellig mogelijk samen kunnen zijn. Wij hanteren hiervoor controle bij toegang. Dit doen we als volgt.

Bij de ingang van het keuringsterrein zal controle op vaccinaties en testen plaatsvinden:

  1. Bezoekers kunnen toegang krijgen tot het keuringsterrein als aangetoond kan worden dat ze volledig gevaccineerd of negatief getest zijn, of een bewijs van herstel van Corona kunnen tonen. Dit wordt aangetoond met de QR code. Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij speciaal hiervoor ingerichte testlocaties (test niet ouder dan 24 uur); zie www.testenvoortoegang.org.
  2. Bovenstaande heeft onze voorkeur, echter indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, bieden wij de mogelijkheid tot het doen van een zelftest bij de ingang van het terrein. Hiervoor richten wij een locatie in waar een zelftest gedaan kan worden om toegang te krijgen.
  3. Indien er geen QR code beschikbaar is (en gebruik wordt gemaakt van zelftest of ander testbewijs) dient u nog een gezondheidscheck (triage fomulier bijlage) in te vullen en in te leveren bij toegang aan onze fokdei. Vul deze vantevoren al in zodat deze bij toegang gelijk overhandigd kan worden!

Wijze van controle op vaccinatie:

– Bezoekers die gevaccineerd zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden, welke bij de controle gescand wordt. Doe dit alvast van te voren thuis, om vertraging bij de ingang te voorkomen.

– Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. De vaccinatiebevestiging en het ‘gele boekje’ volstaat ook.
– Er kan om uw legitimabewijs gevraagd worden. Zorg dat u deze bij de hand heeft!

In het kort heeft u bij een bezoek aan onze Fokdei op donderdag 19 en/of zaterdag 21 augustus dus het volgende nodig:

  1. Vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of bewijs van herstel.
  2. Een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Graag uw medewerking om de toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen. We doen dit met elkaar, op deze wijze hebben we een veilige omgeving waarin iedereen ontspannen kan genieten van onze fokdei!

We hopen u te verwelkomen in Harich 19 en/of 21 augustus!