Onder mooie weersomstandigheden werden op het terrein van paardensportvereniging de Oorsprong 37 hengstveulens en 32 merrieveulens gekeurd. Acht hengstveulens en 5 merrieveulens kregen een oranje lint. De meeste veulens kregen een tweede premie, 26 merrieveulens en 20 hengstveulens. Slecht één merrieveulen kreeg een derde premie, bij de hengstveulens waren dit acht.

De opnamesrubrieken starten met de keuring van een tweetal ruinen. Zij kregen allebei een derde premie toebedeeld. In de opnamerubriek voor driejarige merries verschenen 18 paarden voor de jury. Zes merries werden ster, waarvan twee met een eerste premie. In de opnamerubriek voor vier jaar en oudere merries werden zes paarden gekeurd, twee van hen werden ster met een tweede premie.

In de rubriek graadverhoging waren vijf deelnemers, twee van hen behaalden het zo gewilde ster-predicaat met een tweede premie.

Van de gekeurde stermerries kregen vier een oranje lint.

Uitgenodigd voor de kampioenskeuring zijn:

Veulens
24 Douwe fan ‘e Sjongedyk (Epke 474 x Maurits 437) van F.P. Hettinga, Burgwerd
38 Elmer fan Sweach (Nane 492 x Andries 415) van Mts. Postma, Boornzwaag
61 Doutzen fan Joarumerleane (Epke 474 x Wobke 403) van R. van der Hoek, Kubaard
76 Frida (Markus 491 x Tsjalke 397) van A. Leijendekker, Witmarsum

3 jarigen
Trees (Tsjalle 454 x Jasper 366) van D. van Foeken, Bolsward (Deze merrie ziet u ook op de foto – foto Johanna Faber)

Vier t/m zesjarige stermerries
Marije fan Hylpen (Norbert 444 x Olof 315) van mevrouw R. de Vries-Bakker, Hindeloopen

Uitslagen
Hier kunt u de uitslagen op A4-formaat downloaden: 17 Utslagen StNyk A4