Yn fjouer groepen waarden tweintig trije jirrigen keurt, njoggen waarden stjer mei in twadde premie. Fan de trije rûnen die ot keurt binne waarden twa stjer; Grutske Wâldkening (Tsjalke x Jasper) mei in earste premie.

Seis hynstefoallen en ien merjefoalle krygen in earste premie. Bravoure fan Lyts Grons (Beart x Tsjalke) en Bear fan Bosksicht (Tonjes x Doaitsen) binne utnoege foar de kampioenskeuring, lyk as Brecht van de Marne (Tsjalle x Jasper). Fierder binne dêr twa earste premie stjermerjes utnoege, Martha H. (Thorben x Wobke) en Titia fan Hylpen (Olof x Jochem).

We winskje harren allegear succes sneon yn de kampioensring!

Utslagen StNyk A4