Het was de bedoeling dat we vrijdag 16 april a.s. onze algemene ledenvergadering (ALV) weer zouden houden. Bij voorkeur fysiek met elkaar, maar online als de coronamaatregelen het nog niet zouden toelaten. Het laatste is het geval. Echter blijkt er te weinig animo voor een online bijeenkomst en staan er zaken op de agenda die we bij voorkeur persoonlijk met u als lid willen doornemen. Hierom hebben we besloten de online vergadering van 16 april niet door te laten gaan. Zo snel als het kan gaan we een fysieke bijeenkomst plannen!

Graag brengen we u nu wel op de hoogte van onderstaande actuele zaken.

Fokdagen 2021
Helaas zijn de fokdagen van 2020 niet doorgegaan. Gelukkig zijn de paarden in Nederland wel gekeurd en hebben we als fokverenging de nodige successen gehad. Zie hiervoor ook de afgelopen Meidielingsblêden.

In 2021 hopen we de fokdagen wel weer te kunnen organiseren. Deze staan voor ons gepland op    19 en 21 augustus. Afgesproken is dat er tot juli locatiekeuringen gehouden worden en dat er in juli en augustus indien mogelijk fokdagen georganiseerd gaan worden. Waar coronamaatregelen het uiteindelijk niet toelaten zullen er locatiekeuringen van gemaakt worden of een andere aangepaste vorm. Het belangrijkste is dat u zich binnenkort kunt opgeven voor deze dagen! Dit kan via MIJN KFPS en met de rubrieken die we gewend zijn. Verdere informatie zal in ons Meidielingsblêd van juli opgenomen worden.

Bestuurssamenstelling
Zoals uit de agenda van de ALV blijkt was Obe Mous vorig jaar herkiesbaar na zijn eerste termijn van 5 jaar. Obe doet dit graag nog een termijn, waar we blij mee zijn. Bij de eerstvolgende ALV staan we hier dus bij stil. Daarnaast is Roelof Bos dit jaar vanuit het bestuur aftredend. Zijn termijn van 2 keer 5 jaar zit er op. Ferry Wolfswinkel wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat bestuurslid. In 2022 zit de bestuursperiode van Hindrik Kuiper erop. Als bestuur gaan we verder op zoek naar een nieuwe kandidaat bestuurslid hiervoor.

Plaatsje vrij in contactcommissie
Het bestuur wordt in haar organisatorische taken ondersteunt door de contactcommissie. Zij werken actief mee in o.a. het organiseren van onze fokdagen. Deze commissie is van groot belang binnen onze vereniging. Ook dit jaar komen er in deze commissie plaatsen vrij en misschien ben jij wel degene die deze kans wil pakken om het bestuur hier en daar mee te ondersteunen. Geef je op bij het bestuur.

Activiteiten
Helaas hebben we de afgelopen periode weinig tot geen verenigingsactiviteiten kunnen doen. De online collegetours die georganiseerd zijn via het KFPS zijn een mooi alternatief geweest voor iedereen om toch actuele informatie te ontvangen. Ondanks dat, staan de studiegroepen (en nieuwe) weer te trappelen om aan de gang te gaan. We weten allemaal hoe belangrijk het “samen zijn” hiervoor is!

Sponsors en adverteerders
Altijd dankbaar zijn wij onze sponsors en adverteerders die onze verenigingsactiviteiten mede mogelijk maken. Ook in deze bijzondere tijden zijn de adverteerders blijven adverteren, wat als een goede achterban voelt. Enkele sponsoren hebben onze veulenkeuringen van 2020 mede mogelijk gemaakt, echter de meeste zijn vanzelfsprekend niet benaderd aangezien we geen fokdagen hadden. Dit gaan we binnenkort wel weer oppakken vanuit de contactcommissie en hopen hetzelfde enthousiasme te ervaren zoals we dat gewend zijn.

Jubileum
Onze fokverengingen bestaat dit jaar <strong><u>70 jaar</u></strong>! Iets om trots op te zijn. Ondanks de bijzondere tijd waar we in zitten toch een reden om wat te vieren. Natuurlijk hopen we dit tijdens onze fokdagen op een passende wijze te doen. Op welke manier dan ook zullen we hier dit jaar in ieder geval aandacht aan schenken!

KFPS regiovergadering
Op 19 mei staat de online regiovergadering van het KFPS gepland. Dit zal gehouden worden op eenzelfde wijze als de afgelopen najaarsvergadering, dus online. Naast de gebruikelijke agendapunten zal deze vergadering waar mogelijk ook in het teken staan van het onderzoek dat naar de governance (verenigingsstructuur KFPS) loopt. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen jaar. We hopen hier verbetering uit te halen, om vervolgens aan een sterkere vereniging te bouwen met respect voor ieders inzet en ons Friese Paard!

Fokkerij
De eerste veulens lopen alweer in de wei en de eerste merries zijn alweer drachtig. Daarnaast wordt veel gehoord dat Friese paarden voor de verkoop lastig te vinden zijn. Er is dus vraag, wat goed is en een mooie stimulans betekend voor onze fokkerij. Veel dekkingen zijn in het belang van de continuïteit en duurzaamheid van onze fokkerij. Daarnaast maakt een goede vraag naar paarden vanuit de markt de fokkerij weer betaalbaar. Want eerlijk moeten we zijn, naast de passie die we er met zijn allen voor hebben, moet dit ook bekostigd worden!

Successen
De eerste locatiekeuring was bij Stal de Mersken op 9 april j.l., met succes voor ons lid Tj. Langhout-Bos uit Welsrijp. Ook op de onlangs gehouden IBOP in Wergea werden paarden uit ons fokgebied met positieve resultaten beoordeeld. Daarnaast waren Johanna Faber en Hans Boersma succesvol in de Grote Brabantse Friese Paarden Quiz, welke vijf weken lang te spelen was via Facebook. Ze bezetten plaats 1 en 2 in het uiteindelijke klassement. We wensen onze leden op alle nog te komen beoordelingsmomenten heel veel succes toe en vanzelfsprekend hopen wij op een geweldige kampioenskeuring op onze eigen fokdag, zoals we gewend zijn in Blauhûs.

Hiermee een aantal actuele zaken. Heeft u vragen en of opmerkingen aan het bestuur, voel u vrij ons te benaderen. We hopen iedereen snel weer fysiek te treffen. Blijf gezond!

Bestuur FF It Fryske Hynder