Xalvador fan Lutke Peinjum
Hessel 480 x Jasper 336
Fokker: Nanne Osinga, Boijl
(eigenaar: Arno Thomassen, Lunteren)

Op 17-09-2022 kreeg de zevenjarige Xalvador fan Lutke Peinjum het Modelpredicaat.
Xalvador fan Lutke Peinjum is een dochter van Akke Setske fan Lutke Peinjum, welke op haar beurt weer een dochter is van de alom bekende Setske F. De Preferente KFPS stamboekhengst Beart 411 is ook een nakomelingen van Setske F., evenals de Model-, Sport-, Preferente en Prestatiemerrie Tjalda fan Lutke Peinjum (v. Fabe 348). Setske F heeft daarnaast het leven geschonken aan Earlfrou fan Lutke Peinjum (Melle 311) die Ster en Sport is, alsmede Dimer fan Lutke Peinjum (v. Jasper 366) die eveneens Ster en Sport is. Dit geldt ook voor Setske’s dochter Sieuwke fan Lutke Peinjum. Daarnaast werden nog een acht nakomelingen ster. Een bijzonder sterk fokkende lijn uit stam 50 dus. Daarbij opgeteld de verdere moederlijn die na Setske F. nog Kingke (v. Dagho 247), Namk (v. Geert 184) kent, die alle drie Model en Preferent zijn geworden.
Xalvador fan Lutke Peinjum is gefokt door de in 2019 overleden Nanne Osinga die voorheen zijn fokkerij opbouwde in Pingjum. De Lutke Peinjum fokkerij kende vele successen en daarvan is Xalvador er eentje. De merrie is echter al vroeg verkocht en nu in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. Als twenter kreeg de merrie een eerste premie op de fokdag in Ambt Delden en werd daar tevens kampioen enters/twenters. Als driejarige kreeg ze een eerste premie en werd ze ster op de keuring in Ermelo. Tevens werd ze op de Centrale Keuring voorlopig Kroon verklaard. In augustus 20198 liep ze een hele succesvolle IBOP rijproef met 82 punten en werd ze definitief Kroon. Afgelopen jaar kreeg ze wederom een eerste premie en een uitnodiging voor de CK. Daar liep ze erg sterk en krachtig en werd ze kampioen bij de oudere merries. Xalvador is de eerste dochter van Hessel 480 met het Modelpredicaat.