Wie waren de meest succesvolle fokkers in 2012?

December is de maand van vele toplijsten. Het KFPS stelde een lijst samen van de meest succesvolle fokkers, tijdens fokdagen en stamboekkeuringen in 2012. De lijst is gebaseerd op alle behaalde eerste- en tweede premies. In de rangschikking zijn de eerste premies dubbel geteld. In de lijst zijn de fokkers vermeld en niet de eigenaren/inzenders.

Op de eerste plaats in dit overzicht staat J.A.M. Kruis uit Heeg. De basis van dit succes wordt gevormd door vier eerste premieveulens, waarvan drie veulens van de door de familie Kruis gefokte hengst Wytse 462, uit diens eerste jaargang.
Met een gelijk aantal punten (maar met minder geprimeerde fokproducten) staat mevrouw De Vries-Bakker uit Hindelopen op een tweede plaats. Op een mooie derde plaatst staat de hoogste buitenlandse fokker: Marlise Botes uit Zuid-Afrika.

Wij feliciteren de leden van FF It Fryske Hynder in de top 45!

1        J.A.M. Kruis, Heeg

2        R. de Vries-Bakker, Hindeloopen

4        P. Okkema, Witmarsum

13      J. Bosma, St. Nicolaasga

16      R.J. Rienstra, Wommels

19      R. Bos, Bolsward

21      W. Wester, Tjerkgaast

25      D.B. Dijkman, Marssum

35      N.J. Osinga, Pingjum

45      R. Schraa en S. Wynia, Oppenhuizen

(Bron KFPS)