Beste Leden,

Veulenkeuringen
De sluitingsdatum van onze veulenkeuring in Sint Nicolaasga (20 en 22 augustus) is 9 augustus! Aanmelding via “Mijn KFPS”.

Het is een keuring met een andere sfeer dan we gewend zijn, maar in deze tijd is het fijn om deze mogelijkheid van keuren en chippen van de veulens te kunnen bieden. Verder over deze keuringen:
– Veulens worden in de ring direct beoordeeld door de jury en krijgen een toelichting.
– De keuring wordt georganiseerd volgens de richtlijnen zoals de Sectorraad Paarden deze heeft opgesteld. Dat betekent dat alleen de eigenaren (max. 5 personen per paard/veulen) van het te keuren veulen aanwezig mogen zijn bij de keuring.
– Iedereen moet volgens de huidige regels 1,5 meter afstand tot anderen in acht nemen.
– Wij hebben ervaren voorbrengers geregeld. De kosten van het voorbrengen zijn € 15,-.
– Verdere afspraken zijn opgenomen in het programmaboekje en worden tijdig via de website/facebook en eigenaren verspreid.  

Meidielingsbled
Het zal opgevallen zijn dat ons Juli nummer dit jaar niet op de mat heeft gelegen. Wij hebben ervoor gekozen deze eind augustus te doen, waarin we gelijk verslag van de veulenkeuringen doen. Ons derde nummer wordt dit jaar een kersteditie in December.

Overige activiteiten
In het najaar hebben we altijd een feestavond en de Algemene Ledenvergadering van Maart is dit jaar niet doorgegaan. We bekijken nog hoe we hier dit jaar invulling aan kunnen/zullen geven. Dit geldt straks ook voor onze overige activiteiten. Meer info hierover volgt.

Neem gerust contact met ons op voor vragen of opmerkingen.


Met vriendelijke groet,
Bestjoer Fokferiening It Fryske Hynder