Het Centraal Onderzoek 2013 eindigde met een vijftal nieuwe vaderdieren voor het stamboek. Twee hengsten haalden de eindstreep niet. Floris (Maurits x Beart) had een onvoldoende menproef en Izak fan d’Ald Loop (Pier x Leffert) kon in zowel de tuig- alsmede de menproef niet helemaal overtuigen. Floris is gefokt bij Sikke Leijendekker uit Witmarsum en is in eigendoom van M. Snijders uit Nijemirdum. Izak fan d’Ald Loop is gefokt door de familie de Boer uit Achlum en is nu van Age Okkema uit Siegerswoude.

Gerke Z. (Norbert x Rindert) van M. Vos uit Wijk en Aalburg had de beste cijfers van de test. Met 87,5 punt was zijn tuigproef het meeste overtuigend van alle getoonde proeven. Gerke Z. is gefokt door van der Zijp uit Terkaple en zal voortaan Hette 481 heten.

Gerben van de Olde Mette Moate (Doaitsen x Sape) was in beide proeven gretig en heeft in de tuigproef een mooi voorbeengebruik en front getoond. Gerben blijft zijn eigen naam houden en zal evenals Hette waarschijnlijk op De Nieuwe Heuvel te Lunteren ter dekking komen te staan.

Uit ons eigen fokgebied kan Fryso (Olgert x Doeke) worden bijgeschreven. Deze hengst die voortaan Fonger 478 zal heten komt bij Hendrik Eppinga uit Oudemirdum op stal. Hendrik is samen met J. Schaap de eigenaar van het fokproduct van Jan van ’t Ende uit Wezep. Fonger toonde een mooie houding en een voldoende beengebruik in de tuigproef terwijl hij in de menproef goed ging ‘zitten’ in de overgangen. De stap is een pluspunt van deze hengst.

Op Henswoude in Oldeboorn zal Haike 482 ter dekking komen. Deze Arjen x Lute zal geen concurrent voor stalgenoten Wylster, Wimer en Wierd worden betreffende het tuigen. Haikes kwaliteiten liggen duidelijk meer bij het zadelrijden.

Gerke van de Stierenweg (Norbert x Jelke) mocht in de tuigproef ook wel overtuigender maar had al een betere zadelproef laten zien. In de menproef ontving hij veel applaus tijdens een stukje middendraf. Deze hengst, welke gefokt is door M. van Elzakker is nu in eigendom van de gebroeders van Manen en zal onder de naam Hessel 480 waarschijnlijk in Ede ter dekking komen.

Fonger 478 bloemen met adres kl