Op 16 november j.l. voegde het KFPS zes nieuwe KFPS stamboekhengsten toe aan het stamboekregister. Een gevarieerde groep hengsten, zowel qua exterieurs alsook qua afstamming.
Fokvereniging It Fryske Hynder feliciteert alle fokkers en eigenaren.
In het bijzonder een felicitatie voor onze leden Leny Haytema uit Wons en de familie Dijkstra uit Berlikum die elk als fokker te boek staan van twee van de goed gekeurde hengsten. Leny Haytema fokte Wibout 511 uit haar ster en preferente merrie Estelle van de Strubbenhof. De familie Dijkstra fokte Arent 515 uit stermerrie Marije van Dijkstra State.

Familie Dijkstra uit Berlikum met Arent 515 (foto Johanna Faber)

Arent 515 (foto Johanna Faber)

Wibout 511 (Johanna Faber)

Wibout 511 met fokkers en eigenaren (foto Johanna Faber)