Nieuwe studiegroepen bij fokvereniging Blauwhuis: “We staan te trappelen”

Liefhebbers van het Friese Paard hebben nooit te veel informatie. Er is continu behoefte aan kennis vergaren en kennis delen. Niet alleen het stamboek zet zich in om aan die informatiebehoefte te voorzien. Ook fokverenigingen spelen in rol in de informatievoorziening. Zo ook fokvereniging Blauwhuis. Tjitze Bouma is een van de enthousiastelingen die twee nieuwe studiegroepen in het leven geroepen heeft.

Tjitze is zelf actief fokker. Elke jaar fokt hij één of twee veulens, en ook dit jaar verwacht hij uitbreiding van zijn kleine paardenstapel. Hij neemt graag plaats op de bok; regelmatig spant hij zijn Friese merries Maike fan Skrins en Evie fan Skrins in. Als fokker en vooral gepassioneerd fan van het Friese Paard vindt hij het leuk om iets te betekenen voor het stamboek; daarom is hij lid van de ledenraad van het KFPS, lid van de denktank en (ex-voorzitter en) ambassadeur van de fokvereniging It Fryske Hynder, in de regio Zuidwest Friesland.

Flink veel animo

“Vorig jaar hebben we als denktank gesprekken gevoerd met het kantoor over hoe we onze leden kunnen voorzien van kennis. Je kunt veel schrijven en praten over allerlei onderwerpen die het Friese Paard betreffen. En dóen natuurlijk! Vandaar dat we een oproep gedaan hebben of er animo was voor een nieuwe studiegroep. En of die er was! Negentien geïnteresseerden meldden zich aan. Omdat dat een (te) groot aantal is, hebben we deze groep opgedeeld in ‘studiegroep 5’ en studiegroep 6”, vertelt Tjitze.

Interactie

De groepen zijn heel divers: ‘oude rotten’ op het gebied van de fokkerij, maar ook mensen die pas komen kijken. Van jong tot wat ouder. “Juist die diversiteit is de kracht van zo’n samenstelling, en levert een leuke kruisbestuiving en interactie op. Het is heel laagdrempelig en open. Het doel van de studiegroepen is niet alleen om kennis te delen en te vergaren; ook de gezelligheid is belangrijk. De onderwerpen zijn niet per se wetenschappelijk, maar hebben wel inhoud.”

Drie à vier keer per jaar

De studiegroepen zijn autonoom; ze bepalen zelf welke onderwerpen er aan bod komen en hoe vaak er bijeenkomsten zijn. “Een richtlijn is drie à vier keer per jaar’, licht Tjitze  toe. “De locatie is bij een van de studiegroepleden zelf; daarom is een te grote groep niet handig, acht tot twaalf leden is net mooi. Daarnaast is het leuke dat de leden uit de regio komen. Lid zijn van de fokvereniging hoeft overigens niet per se.”

Collegetours

Tjitze roemt in het kader van ‘educatie’ het initiatief van het KFPS om collegetours te organiseren. “Daar kan iedereen van leren! Het bereik van zo’n online platform van het KFPS is groot. De studiegroepen van ons als fokvereniging zijn uiteraard kleiner, en hebben ook een ander doel dan informatie delen en opdoen, namelijk elkaar en elkaars visie leren kennen. Juist die uitwisseling is wat zo’n studiegroep uniek en interessant maakt.”

Onderwerpen

“Ideeën voor onderwerpen zijn er genoeg”, geeft Tjitze aan. “Bijvoorbeeld de beoordeling van verschillende veulens: wat wil een jury graag zien en wat niet? Of een evaluatie van een keuring of verrichtingstest… Ook het idee om een hoefsmid uit te nodigen om over beenstanden te spreken kwam naar voren. En HK-commissielid Sabien Zwaga heeft al aangeboden een praatje te houden. Heel divers dus!”

Inspiratie

“We staan te popelen om uit de startblokken te gaan”, aldus Tjitze. “In november en december hebben we geprobeerd om een bijeenkomst te organiseren, maar vanwege de coronamaatregelen was dat nog niet mogelijk.” Fokvereniging Blauwhuis is overigens niet de enige die zich inzet om haar leden van kennis te voorzien. Maar wellicht dat dit bericht toch nog meer fokverenigingen inspireert om (alvast) meer informatiebijeenkomsten op te zetten.


Toelichting op de fokkerij van Tjitze Bouma

Maike fan Skrins ster (Ulke 338) en dochter Evie fan Skrins ster (Eise 489) komen uit stam 8, de merrielijn waarmee Tjitzes opa Aise Bouma begon in 1934. Via zijn vader (Sietze Bouma) zijn Maike en Evie de 10e en 11e generaties van deze lijn, die bekend staat om haar zeer werkwillige paarden.

Moeder en dochter zijn beide drachtig; Maike verwacht weer een veulen van Eise 489 en Evie van Waander 512. Afgelopen voorjaar is Evie beleerd bij Stal Kuperus in Oudemirdum. Vervolgens werd ze door Stal Chardon keuringsklaar gemaakt en is ze op de locatiekeuring in Jorwerd ster geworden. Naast de menritten met Tjitze heeft vaste amazone Elbrich Slob uit Wommels haar de hele zomer onder het zadel gereden. Tjitze roemt Evies karakter; in de omgang super braaf, in het verkeer heel cool/betrouwbaar en in het werk heerlijk voorwaarts en bewerkbaar.

(Bron: Phryso.com)