Tijdens de ALV van 28 maart is Joke Heida uit gekozen in het bestuur van de Fokferiening. Marjolein Samplonius nam afscheid en kreeg daarbij een aandenken voor de bewezen diensten.

Na de vergadering nam Ids Hellinga ons mee in de genoomselectie; waar liggen de eerste prioriteiten en waar zouden we over 20 jaar kunnen staan. Hij wees de leden ook op het artikel in de laatste Phryso. 

2014-03-28 alv-kl 

Foto: Hinke Atsma