Beste leden,

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de fokdagen van 19 en 21 augustus a.s. in Harich. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Er wordt een extra tuigrubriek voor de jeugd toegevoegd aan het middagprogramma (jeugdrubryk tûgjen oant 16 jier). Dit is voor deelnemers tot en met 15 jaar die onder begeleiding van een volwassene kunnen tuigen met een enkelspan voor de vierwielige wagen. Deelnemers dienen zich voor uiterlijk 10 augustus aanstaande op te geven bij Joke Heida (hejo@cvozwf.nl)

Tijdens de fokdagen kunnen er boxen gehuurd worden op het terrein. Hierbij geldt…vol = vol. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dit regelen via de website van manege Gaasterland (www.manegegaasterland.nl)

Wij zijn bezig de fokdagen toegankelijk te maken voor publiek. De wijze waarop dit georganiseerd wordt zal op korte termijn gecommuniceerd worden. Wij zullen u hiervan verder op de hoogte stellen via email, onze website en facebook.

Het programmaboekje kunt u in het weekend van 13 augustus op de mat verwachten. Hierin zal ook nadere communicatie over de fokdag plaatsvinden. Wij vragen u tenslotte ons op de hoogte te houden van actuele emailadressen om iedereen zo goed mogelijk te blijven bereiken.

FF it Fryske Hynder.