“Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd u uit te roepen tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU”
Met deze woorden sprak burgemeester Fred Veenstra van gemeente De Fryske Marren ons lid, de heer Frits de Jong uit Tjerkgaast toe tijdens de hengstenkeuring. Compleet verrast waren Frits en zijn vrouw Rinskje met deze grote waardering. Zijn vele vrijwilligerswerk bij diverse geledingen, waaronder ook PSV De Oorsprong en de Fryske Quadrille zijn debet aan dit mooie eerbetoon.