Hadda fan Synaeda
Jisse 433 x Fabe 348
Fokker: Anne Oosterbaan, Tzummarum
Eigenaar: Fam. P. Sibma, Rottum

Op 17 juni 2023 werd op de locatiekeuring bij Stal Sibma in Rottum de dan vierjarige Kendra fan Stal Sibma (Alwin 469 x Jisse 433) ster verklaard met een tweede premie. Kendra was daarmee de vierde nakomelingen van Hadda die ster werd. Eerder gingen Valhalla fan Steendans (Maurits 437), William fan Steendans (Tsjalke 397) en Doutzen fan Stal Sibma (Markus 491) haar al voor.
Hadda is een telg uit de fokkerijlijn van Anne Oosterbaan, Tzummarum. Ze komt uit stam 2 en is een dochter van de stermerrie Janna fan Synaeda (Fabe 348) en een kleindochter van Nanna fan Synaeda (Tsjerk), die op haar beur Model-Preferent-AA is. Daarna komen de bekende merries Pyrrha fan Synaeda en Deidre fan Synaeda.